logo
БАТАЛГААТ ЭХ СУРВАЛЖ

Коронавирус (CoV) нь вирусийн том омог бөгөөд зарим төрлийн коронавирус нь ханиад гэх мэт хөнгөн хэлбэрийн өвчлөл үүсгэдэг бол зарим нь Ойрхи Дорнодын амьсгалын хамшинж (MERS), амьсгалын цочмог халтай хамшинж (SARS) гэх мэт хүнд хэлбэрийн өвчлөл үүсгэдэг. Шинэ коронавирус нь өмнө нь хүнд тодорхойлогдож байгаагүй шинэ омог юм.

Коронавирус нь зоонозын буюу мал, амьтан, хүний хооронд дамжин тархдаг вирус юм. Тухайлбал, SARS-ийн коронавирус нь суусраас хүнд, MERS-ийн коронавирус нь нэг бөхт тэмээнээс хүнд дамжин халдварласныг нарийвчилсан судалгаагаар тогтоосон байна. Мал, амьтны дунд тархсан зарим коронавирус хүнд халдвар үүсгэдэггүй байна.

Коронавирусийн халдвар нь амьсгалын замын өвчний шинж тэмдэг, халуурах, ханиалгах, амьсгал давчдах зэрэг шинж тэмдгээр голдуу илэрдэг. Хүнд халдвар нь хатгалгаа, амьсгалын цочмог халтай хамшинж, бөөрний дутмагшил, үхэлд хүргэх аюултай.

Халдварын тархалтаас сэргийлэхийн тулд:

  • Гараа тогтмол савандаж угаах,
  • Ханиах/найтаахдаа ам, хамраа таглах,
  • Мах, өндгийг бүрэн болгож хүнсэндээ хэрэглэх,
  • Амьсгалын замын өвчний шинж тэмдэг илэрсэн хүнтэй ойр хавьталд орохоос зайлсхийхийг зөвлөдөг.

Коронавирусийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ДЭМБ-аас бусад улс орнуудад бэлэн байдлаа хангахыг уриалан дэмжиж гаргасан түр удирдамж, аяллын талаар зөвлөмжийг дараах холбоосноос авна уу:

 

Эх сурвалж:

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Агуулга: , , ,

Сэтгэгдэл