logo
БАТАЛГААТ ЭХ СУРВАЛЖ

Мэдээ мэдээлэл

Амин шим

Эмийн эх шүлтлэг ус

2 сарын өмнө

Монголын ард түмэн усны эх, гол мөрөн ихэд хайрлан хамгаалж ирсэн уламжлалтай. Үүний нэг жишээ бол Их засаг хуулинд

Эрүүлжье, Залуужъя, Урт насалъя

ШИНЭ ДУГААР

Завсарлагатай мацаг (бүтнээр)

12:00 цаг хүртэл хоол сойх завсарлагатай мацагийг 2 долоо хоног хүртэл хэрэгжүүлж болно. Харин өдөр тутам дадал болгох гэж

Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.
Та бүхэнд Мэдээний нүүр хуудаст нийтлэгдэж буй бүх төрлийн контент дахь нийтлэлийн болоод үйл ажиллагааны бодлогоо танилцуулж байна.