logo
БАТАЛГААТ ЭХ СУРВАЛЖ

Мэдээ мэдээлэл

Эрүүлжье, Залуужъя, Урт насалъя

ШИНЭ ДУГААР

Завсарлагатай мацаг (бүтнээр)

12:00 цаг хүртэл хоол сойх завсарлагатай мацагийг 2 долоо хоног хүртэл хэрэгжүүлж болно. Харин өдөр тутам дадал болгох гэж

Та бүхэнд Мэдээний нүүр хуудаст нийтлэгдэж буй бүх төрлийн контент дахь нийтлэлийн болоод үйл ажиллагааны бодлогоо танилцуулж байна.