logo
БАТАЛГААТ ЭХ СУРВАЛЖ

“Бага идвэл урт наслах” шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эсэх талаар ярилцлаа.